​Razvojno partnerstvo med Pošto Slovenije in GEN-I

Pametna zelena paketna dostava je prihodnost mest

LJUBLJANA, 19. junij 2018 - Pošta Slovenije in Skupina GEN-I združujeta svoje znanje na področju e-mobilnosti. Prebivalcem mest bosta ponudili do okolja prijazno in celostno storitev dostave z električnimi vozili. Danes sta generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak in predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob podpisala dogovor o poslovnem sodelovanju na področju tovorne e-mobilnosti in zelenih dostavnih rešitev naslednje generacije. Dolgoročno želita partnerja postati vodilni akter na tem področju v regiji.

  • Dogodek
  • Vsebina

Fosilna goriva so v prometu pomemben vir onesnaženosti zraka v mestih. Povsod po svetu mestna središča zato zapirajo za vozila na bencinski in dizelski pogon, ki ulice onesnažujejo s hrupom, emisijami strupenih plinov in prašnimi delci. Tovrstne pobude so vse bliže uresničitvi tudi pri nas. Na drugi strani pa potrebe po dostavah v mestna središča nenehno naraščajo.

Pošta Slovenija in Skupina GEN-I sta našli odgovor na izziv, kako v mestnih središčih izboljšati kakovost zraka in hkrati zagotoviti nemoteno delovanje prometnih dostavnih tokov. Ljudem in poslovnim partnerjem bosta ponudili do okolja prijazno in učinkovito storitev pametne zelene paketne dostave. Temeljila bo na izključno električnih vozilih, ki se bodo v čim večji meri napajala s čisto energijo sonca ali iz drugih brezogljičnih virov električne energije, na vzpostavitvi ustrezne polnilne infrastrukture in digitalnem poslovnem modelu.

»Nujno je torej, da se pravočasno pripravijo nadomestni scenariji, ki bodo ekološko usmerjeni in v skladu z našo družbeno odgovorno naravnanostjo. Kot prvi v regiji želimo elektrificirati naš vozni park, ponuditi paleto trajnostnih dostavnih rešitev, prilagojenih potrebam ciljnih skupin, ter pametne rešitve na celotnem segmentu e-mobilnosti,« je ob podpisu dogovora o poslovnem sodelovanju na področju tovorne e-mobilnosti in zelenih dostavnih rešitev naslednje generacije poudaril generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak.

»V Skupini GEN-I načrtno sledimo globalnim trendom, zato ves čas razvijamo rešitve, ki bodo najširšemu segmentu uporabnikov in poslovnih partnerjev omogočile čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo. Znotraj skupine razvijamo nov steber inovativnih zelenih storitev, med katerimi poseben poudarek dajemo samooskrbi s sončno energijo in njeni uporabi v e-mobilnosti. V Pošti Slovenije, kot enemu od pionirjev uvajanja dostavne e-mobilnosti v Sloveniji, smo prepoznali idealnega partnerja za razvoj povsem novega poslovnega modela na tem področju,« pa je dejal predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.

Pošta Slovenije je največji ponudnik poštnih in eden največjih ponudnikov logističnih storitev v Sloveniji, GEN-I pa vodilni dobavitelj in trgovec z električno energijo ter promotor zelenih tehnologij. Skupaj želita biti nosilec in pospeševalec transformacije dostavnih rešitev iz fosilne dobe v dobo e-mobilnosti. Cilj njunega partnerstva je postati vodilni akter in gonilna sila na področju zelenih dostavnih rešitev naslednje generacije v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Pošta Slovenije v skladu s strateškim razvojnim programom sicer že desetletje postopoma elektrificira svoj vozni park. »Od leta 2009 za naš vozni park, ki šteje prek 1100 vozil in 2000 dvokoles, kupujemo električna vozila, ob tem pa nenehno testiramo nova električna prevozna sredstva, ki so do okolja prijaznejša, omogočajo pa tudi cenejšo vožnjo. V partnerstvu imamo priložnost, ki jo moramo znati izkoristiti za nadaljnji razvoj podjetja in rast poslovanja,« je pojasnil član poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter.

Obe družbi bosta v tem partnerstvu združili svoje znanje za razvoj inovativnih zelenih dostavnih storitev, ki jih na trgu trenutno še ni. »Partnerski ekosistem, ki ga danes vzpostavljamo združuje najboljše iz obeh svetov – logistike in elektrike. Ponudili bomo storitev alternativne e-dostave v mestih in tako dali priložnost e-mobilnosti in prebivalcem mest, da skupaj zadihamo s polnimi pljuči,« je dodal član uprave GEN-I Danijel Levičar, MBA

Poslušate
INTENTIONS
JUSTIN BIEBER FT. QUAVO