UM FZV družbeno odgovorna že 26 let

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede ponuja zdravstveni negi in družbi celosten sistem visokošolskega izobraževanja. 

 • Novice

Od ustanovitve pred 26-imi leti je z izjemnimi napori in prizadevanjem postala ena od vodilnih institucij v Sloveniji za razvoj dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na področju Zdravstvene nege in zdravstvenih ved. V izobraževalni in znanstveno-raziskovalni dejavnosti fakulteta stremi k odličnosti s povezovanjem s priznanimi tujimi inštitucijami na vseh kontinentih.

Fakulteta svoje družbeno odgovorno delo nadgrajuje z organizacijo in izvajanjem vsakoletnega masovnega izobraževanja, za študente, dijake, šolarje in okoliške prebivalce s področja temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo AED, ki ob pravilni in pravočasni uporabi zagotavljata varnost in večjo možnost preživetja pri nenadnem srčnem zastoju.

Pred konferenco organizirajo izobraževanje za zaposlene na fakulteti. Dvodnevno učno delavnico »Health assessment« - ocena zdravja, ki je ena od ključnih kompetenc medicinske sestre (ANP) bosta izvedli dve profesorici iz St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing, ZDA. Z delavnico začenjamo izobraževanje visokošolskih učiteljev za delo v simuliranem kliničnem okolju za študijske programe 2. stopnje »Advanced Nurse Practitioner« (ANP),

Mednarodna znanstvena konferenca je stalnica na Fakulteti za zdravstvene vede UM. Osrednji fokus na konferenci je :

-Znanje za razvoj discipline zdravstvene nege, ki jo bo predstavljala Profesorica Dr Jacqueline Fawcett.

Profesorica Dr Jacqueline Fawcett je profesorica zdravstvene nege in ena izmed najbolj mednarodno priznanih avtoritet ter mentorica več kot 50 let. Je članica Fellow of American Academy of Nursing in prejemnica številnih nagrad. V letu 2010 je bila s strani The Web Nurse imenovana kot ena izmed 20 najbolj vplivnih ljudi na področju zdravstvene nege.

-Področje duhovnosti (spiritualnosti) in dostojanstvo v obravnavi pacienta.

Področje duhovnosti bo predstavil Professor Dr Wilfred McSherry, ki je profesor zdravstvene nege na Department of Nursing, School of Health and Social Care, Staffordshire University in ustanovni ter izvršni član British Association for The Study of Spirituality (BASS).

-Profesorica in dekanica, Huda Abu-Saad Huije, Hariri School of Nursing, American University of Beirut (Beirut, Lebanon) bo predstavila razvoj zdravstvene nege za preoblikovanje zdravstvenega varstva.

Profesorica in dekanica, Huda Abu-Saad Huije je članica Fellow of American Academy of Nursing in članica Sigma Theta Tau International (STTI). Prejemnica številnih nagrad in priznanj za svoje raziskovalno delo Njen raziskovalni program se nanaša na obvladovanje bolečin in paliativno oskrbo otrok in odraslih.

Visokošolski učitelji in študenti iz uglednih univerz bodo predstavili 36 prispevkov iz aktualnih znanstvenoraziskovalnih projektov za učinkovito, varno, humano in k pacientu ter družini usmerjeno zdravstveno obravnavo in prihajajo iz naslednjih ustanov:

 • American University of Beirut, Hariri School of Nursing, LB
 • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, SI
 • Hangzhou Normal University, CN
 • Heimerer College, RKS
 • Medical University of Lublin, Faculty of Health Sciences, PL
 • St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing, ZDA
 • Staffordshire University, School of Health and Social Care, VB
 • The University of Edinburgh, School of Health in Social Science, VB
 • UMIT – Private University for Health Sciences, AT
 • University of Massachusetts Boston, Department of Nursing, ZDA
 • Waterford Institute of Technology, IR.
 • Prispevki se nanašajo na aktualna in kompleksna področja zdravstvene nege in zdravstva, kjer medicinske sestre potrebujejo na znanstvenih dokazih utemeljeno znanje za razvoj izobraževanja in prakse. Medicinske sestre želijo zagotavljati pacientom celostno obravnavo, katere pomemben del predstavlja tudi spiritualni vidik.

  Mednarodno sodelovanje, povezovanje, izmenjava izkušenj, znanja in aktualnih znanstvenoraziskovalnih dokazov za aplikacijo v prakso in izobraževanje so ena izmed temeljnih nalog fakultete ter odlična priložnost za razpravo udeležencev konference o možnostih oblikovanja skupnih raziskovalnih projektov.

  Fakulteta izvaja in razvija študijske programe glede na potrebe v praksi oz. na pobudo iz okolja. Diplomanti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so cenjeni, zaželeni, zaposljivi in zaposleni doma in v tujini. Pomembni je, da z vso odgovornostjo, znanjem in humanostjo nudijo podporo pacientom in njihovim družinam v času zdravstvene obravnave.

  Poslušate
  BREAKING ME
  TOPIC FT. A7S